A segélyt ki kell érdemelni

2011. április 4.
A képviselő-testület négy rendeletet is módosított a márciusi ülésén, többek között azt is, amely előírja, hogy bérpótló juttatást csak az kaphasson a későbbiekben, aki rendben tartja lakókörnyezetét.

A március 10-i testületi ülést szomorú bejelentésekkel kezdte Pogácsás Tibor polgármester. Mint arról már a városban mindenki értesült, elhunyt Pleszkán Frigyes, világhírű monori dzsesszzongorista. A másik sajnálatos haláleset nagyon friss volt. Amint a polgármester mondta: „a halál olyan velejárója az életnek, amelyet nagyon nehéz feldolgozni, és tragikus fájdalmat okoz a családtagoknak, közeli ismerősöknek. Ma egy hete ebben a teremben búcsúztattuk nyugdíjba vonulása alkalmából Döményi Lajos kollégánkat azzal, hogy az unokájával és a családjával tölti majd az elkövetkező éveit. Döményi Lajos a tegnapi napon meghalt”. A teremben jelenlévők néma felállással tisztelegtek az elhunytak emlékére.

Ismét interpelláltak az ülésen


Pfundt Imre képviselő emlékeztette a testületet, hogy egy hete nincs melegétkeztetés a gimnáziumban. Véleménye szerint meg kellene oldani, hogy ebben az átmeneti helyzetben kisegítsék a gimnáziumot akár kölcsönnel, akár a monori konyhák által szolgáltatott étkeztetéssel.
Sinkovicz László képviselő azért szólalt fel, mert a Szabó Ilonka utcában lévő nyárfák még mindig nincsenek kivágva, holott emlékezete szerint két hónappal ezelőtt született döntés erről. Ennek okára volt kíváncsi, továbbá kérte, hogy a Rét utcába súlykorlátozó táblát helyezzen ki a hivatal, mert az amúgy is rossz állapotban lévő úton az utóbbi időben nagy kamion jár rendszeresen. Amennyiben tudják, próbálják megvédeni az utat.
Pogácsás Tibor polgármester válaszában tájékoztatta a képviselőket, hogy a gimnázium igazgatójával és a Pest Megyei Önkormányzat illetékesével is beszéltek az étkeztetéssel kapcsolatos problémáról. A jelenleg érvényes szerződések alapján nem tudják a konyhát birtokba venni, mivel az étkeztetést végző cég ehhez nem járul hozzá. Folyik az egyeztetés a Pest Megyei Önkormányzattal, nem a monori önkormányzaton múlik a segítségnyújtás.
A nyárfák kivágásához a Pest Megyei Kormányhivatal az engedélyek megadására Nagykáta Polgármesteri Hivatalát jelölte ki. Ők nem engedélyezték a fák kivágását, nem tartották indokoltnak. A polgármester kérte, hogy a forgalomszabályozási kéréseket továbbra is írásban terjesszék be a képviselők.

Az ellátásért ezentúl tenni kell


Módosították a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 17/2003. (VII. 28) rendeletet is. A módosítás tartalmaz törvényi változásnak megfelelő változtatásokat. Az önkormányzat rendeletében előírhatja, hogy a kérelem benyújtója a lakókörnyékét rendben tartsa. Ez biztosíthatja azt, hogy aki nem tesz semmit a lakókörnyezete tisztán tartásáról, azt ki lehessen zárni a segélyezésből. A módosítás szerint a bérpótló juttatás feltétele, hogy a lakókörnyezet rendezett legyen. Ehhez a lakásnak tisztának, higiénikusnak kell lennie, gondoskodni kell a rágcsálók és rovarok távoltartásáról illetve irtásáról. Ezenfelül az udvart és a kertet is gondozni, gyomlálni kell, amit a hivatal munkatársai a helyszínen fognak ellenőrizni. A rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.

Emelkedtek a térítési díjak

Módosították a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevételének szabályairól, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 18/2010. (VIII. 24.) számú rendelet 1. számú. mellékletét, amellyel megemelkedett a térítési díj a bölcsődei, óvodai, általános iskolai és a szociális étkeztetés terén, mivel az áremelések következtében a nyersanyagnormát is növelni kellett. Ennek alapján a térítési díjak a következők szerint alakulnak 2011. április 1-jétől. Bölcsődei étkeztetés (napi négyszeri étkezés): 307 Ft.
Óvodai étkezés (napi háromszori étkezés): 346 Ft. Általános iskolai étkeztetés alsósoknak (7-10 évesek napi háromszori étkezése): 397 Ft, illetve (csak ebéd esetén): 257 Ft; általános iskolai étkeztetés felsősöknek (11-14 évesek napi háromszori étkezése): 421 Ft, illetve (csak ebéd esetén): 274 Ft. Szociális étkeztetés térítési díja (napi háromszori étkezés felnőtteknek): 814 Ft, illetve (csak ebéd esetén): 494 Ft. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja hivatásos gondozó esetén 776 Ft/óra. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 30 Ft/nap. A nappali ellátás intézményi térítési díja 1657 Ft/fő/nap. Az átmeneti elhelyezés intézményi térítési díja 4679 Ft/fő/nap, illetve 140 370 Ft/hó (tartós távollét esetén a térítési díj 20 százalékát távolléti díjként fel kell számítani). A díjak bruttó összegek, melyek tartalmazzák az általános forgalmi adót is.

Utólagos közműrákötés szabályozása


A Monor város területén történő utólagos közműrákötések rendjéről szóló 19/2004. (VII. 26.) számú rendeletet is módosították, amely szerint: „Az az ingatlantulajdonos, aki a közműlétesítő szervezetben bármely okból nem vett részt, a közművekre utólag csak a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával, valamint a beruházási költségek tárgyi ingatlanra jutó teljes összegének, csatorna közmű esetében a Monor és Térsége Társult Települések Szennyvízcsa-torna és Tisztítótelep Tulajdonközösség Gesztora, vízi közmű esetében pedig az önkormányzat részére egy összegben történő megfizetése mellett köthet rá. A befizetett összeg kizárólag a vízi közműre fordítható.

146 fővel szemben indult szabálysértési eljárás


A közterület felügyelők is beszámoltak a 2010. második félévi munkájukról, amikor még két közterület-felügyelő és négy településőr látta el a feladatot. Összesen 467 esetben kezdeményeztek valamiféle eljárást, ami többségében a közterületen, illetve a telken belüli gaztalanításra, valamint illegális szemétlerakásra vonatkozó felszólítás volt. A kiszabott bírságok összege 791 ezer forint volt. 146 fővel szemben indult behajtás, összesen 1 millió 251 ezer forint összegért. A behajtás eredményessége 70 százalékos volt. A közlekedési szabály-sértések esetében a legtöbbször azonnali bírságolással kellett élniük.

Változtak a beiskolázási körzetek


Meghatározta a képviselő-testület a kötelező általános iskolai felvételt biztosító osztályok számát. Annak érdekében, hogy az intézményeik működőképessége hosszú időn keresztül fenntartható legyen, úgy döntöttek, hogy a 2011-2012-es tanévben a Jászai Mari Általános Iskola beiskolázási körzetét a következő utcákkal bővítik: Jókai u., Lőcsei u., Zrínyi u. vasút által határolt területe, Móricz Zsigmond u. és Pilisi u. (páros oldal), Stromfeld A. u., Rákosi u. A Kossuth Lajos Általános Iskola beiskolázási körzetét a következő utcákkal bővítették: Dózsa György u., Virág u., illetve ezekkel határolt Ady E. u., Széchenyi u., Bem u., Móricz Zsigmond u. és Pilisi u. (páratlan oldal), Szilágyi Dezső u., Vásártér, illetve Bajcsy Zsilinszky u. (páros oldal). Ennek alapján a 2011-2012-es tanévben a Kossuth Lajos Általános Iskolában kettő, a Nemzetőr Általános Iskolában egy, a Jászai Mari Általános Iskolában kettő, az Ady Úti Általános Iskolában egy első osztály indul.
A képviselő-testület az írásbeli előterjesztés szerint támogatta a Jászai Mari Általános Iskola kérelmét, és engedélyezte a 2011/2012-es tanévre az iskolaotthonos első osztály indítását, azzal a kitétellel, hogy nem teheti kötelezővé ezt a beiskolázási formát.

Módosított közbiztonsági koncepció


Előzetesen a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta két fordulóban a Monor Város Közbiztonsági Koncepciójának előterjesztést. Mint dr. Zsombok László, a bizottság elnöke elmondta, fontosnak tartják, hogy közép és hosszú távú koncepció keretében tudják áttekinteni az előttük álló közbiztonsági feladatokat. 2003. szeptember 3-án fogadták el az első közbiztonsági koncepciót. Azóta jelentős jogszabályi és társadalmi változások történtek, Monorierdő is levált a településről. Időközben megkezdte működését egy térfigyelő rendszer, ami fontos részét képzi a közbiztonsági elemeknek. Mindezek szükségessé tették a koncepció felülvizsgálatát. Logikus és áttekinthető rendben vették számba a feladatokat. A közbiztonsági helyzet felmérése elsősorban a rendőrségtől kapott statisztikai adatokon alapul, amelyekben csak azok az ügyek jelennek meg, amelyekben feljelentés történt. Az önkormányzat és a bizottság, együttműködve a partnerszervezetekkel, a rendőrséggel és a két polgárőrséggel, nagyon sokat tett az elmúlt időben, hogy javuljon a város közbiztonsága.
Módosították a Pest megyei Rendőr-főkapitánysággal a térfigyelő rendszer üzemelte-tésére kötött megállapodást is. A bizottság véleménye szerint a térfigyelő rendszer működtetéséhez civil szervezetek, illetve gazdasági társaságok is hozzájárulhatnak a jövőben, ezért célszerű lesz megteremteni ennek a lehetőségét.
A képviselő-testület, az írásbeli előterjesztés szerint elfogadta a Monorvidéki Közbiz-tonsági Közalapítvány és az önkormányzat, illetve a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és az önkormányzat közötti számítástechnikai eszközökre vonatkozó ajándékozási szerződést.

Nyáron is lesz, aki vigyázzon a gyerekekre


Döntött a képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátásáról a nyári időszakban. Monor Város Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan megszervezi a gyermekeknek a nyári napközbeni ellátás keretében lévő táborokat a város általános iskolái és a civil szervezetek közreműködésével. Felkéri a civil szervezeteket, hogy 2011. június 16-tól július 31-ig szervezzenek napközis tábort. A 2011. augusztus 2-től augusztus 19-ig terjedő időszakban az általános iskolában kell megoldani a nappali felügyeletet. A négy általános iskola nevelői közösen biztosítják a tartalmas időtöltés lehetőségét a gyermekeknek. A gyermekszegénység elleni program keretében idén is lesz lehetőség a nyári étkeztetésre. A rendelkezésre álló összegről egyelőre nincs még információ, de mint az elmúlt évek során, 2011-ben is igényelhető ez a típusú támogatás.
Az elmúlt évekhez hasonlóan célszerű lenne az iskolák nyári táborának keretében a szociális étkeztetés lehetőségét is megteremteni, tekintettel arra, hogy a lakosság részéről erre egyre nagyobb igény van.
Az elmúlt évek tapasztalata alapján, nagy számban látogatták azokat a táborokat, melyekben a gyermekek részére tényleges napközbeni felügyeletet és tartalmas időtöltést is jelentettek. Ezért igény esetén az iskolákban is meg kell szervezni az értelmes, tartalmas időtöltést nyújtó programokat, amiért az általános iskolák igazgatói felelnek.

Szökőkúttervezés egymillióból


Döntött a képviselő-testület, hogy megrendeli a Kossuth Lajos utca, Ady Endre utca és Deák Ferenc utca kereszteződésében építendő körforgalom közepére a szökőkút kiviteli tervdokumentációját. Pfundt Imre képviselő kifogásolta a döntést, mert véleménye szerint felesleges tervezési díjra több mint 1 millió forintot elkölteni a város pénzéből. Mint mondta, ha mindenáron szökőkutat akarnak építtetni, nézzenek annak utána, hogy készen megvásárolható-e, ne terveztessék. Véleménye szerint inkább utakat kellene az összegből felújítani vagy belvízvédelemre fordítani.
Pogácsás Tibor válaszában hangsúlyozta, hogy a tervezést és a testületi döntést megalapozó pályázat négy évvel ezelőtt indult, amikor a képviselő-testület elfogadta a középtávú városfejlesztési koncepciót, amelyhez egy egyeztetési folyamat is kapcsolódott. A városközpont rehabilitációs program teljes összege több mint 900 millió forint, amelynek az önrésze 197 millió forint. A csomópont és a szökőkút kialakítása ennek a programnak a része. Másra ezt a pályázati pénzt nem lehet felhasználni. Nem az önkormányzat döntött arról, hogy milyen pályázatokat írjanak ki, ahogy a csomópontok kialakításának feltételeiről sem a testület döntött. A program befejezése után az elkövetkezendő legalább 20 évben a városnak várhatóan ehhez a területhez nem kell hozzányúlnia, de pénze se biztos, hogy lesz rá. A szökőkút műszaki feltételei a pályázat minden részében szerepelnek. Össze lehet hasonlítani a napi problémákkal a projekt bármely elemét, de ez egy olyan végleges állapotot hoz létre, amelyet 50 évig nem fog a város megváltoztatni. Ezért döntött a képviselő-testület két éve úgy, hogy minden egyes elemét véglegesen fejezteti be. Nem az első árajánlatot fogadták el, a csomópontot pedig lakossági kezdeményezés miatt is át kellett helyezni. Nem lenne szerencsés ezt a feladatot most megváltoztatni, mert akkor a költségeket át kellene írni, és így változna a támogatási összeg is. A városközpontot 1908-ban kezdték el építeni. Most véglegesen megújulhat, ami hosszú időre meghatározza a város arculatát.

Elindult a Bölcsőde fejlesztése


Csúszott a Bölcsőde fejlesztésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése, mert az egyik vesztes cég megtámadta a döntést. A Közbeszerzési Döntőbizottság az eredeti határozatot hagyta jóvá. A nyertes kivitelező azt kérte, hogy a tényleges munkakezdéshez igazítsák a befejezési határidőt.
A múlt hónapban döntöttek az óvodák nyári zárva tartásáról, most a Bölcsőde zárva tartásának időpontját határozták meg. Itt figyelembe vették a kivitelező kérését is, így a Bölcsőde 2011. június 6-tól július 1-jéig tart zárva, így július 4-én, hétfőn nyit ki.

Ablakon kidobott pénz?


Megtárgyalták a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmét, melyben a Cinka Panna utcában köztéri szociális blokk és utcai kosárlabdapálya körüli kerítés építésére kértek anyagi támogatást. Bár Pfundt Imre képviselő szerint ez „ablakon kidobott pénz”, de mint Pogácsás Tibor polgármester tájékoztatta, ezt is pályázati pénzből hozták létre, egy nagyobb program része volt, aminek a meglétét évente ellenőrzik. Ha nem készíttetik el a kerítést az ellenőrzés időpontjáig, akár a támogatási összeget is visszakövetelhetik, amely több száz millió forint. A testület végül támogatta kérést.

Egyéb döntések


Módosították az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 19.) számú rendeletet, amely a szokásos, és egyben a 2010. évi költségvetést érintő utolsó technikai jellegű változtatás volt.
Elfogadták Monor Város 2011. évi közbeszerzési tervét, amelyet később szükség esetén módosíthatnak.
Beszámolt a Jászai Mari Általános Iskola igazgatója az elmúlt öt év munkájáról, melyet a képviselő-testület elfogadott.
A képviselő testület elfogadta Monor Város 2010-2014. évi gazdasági programját. Ez már a második fordulós tárgyalás volt, és mivel nem érkezett módosító javaslat az eredeti írásos anyaghoz, ezért azt módosítás nélkül jóváhagyták.
Felülvizsgálták a jelenleg hasznosítatlan ingatlanok bérbeadási, értékesítési lehetőségeit és úgy döntöttek, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utca 59. sz. alatti helyiségek kivételével nem változtatnak az előterjesztésben szereplő ingatlanok bérleti díján, illetve a legalacsonyabb vételárakon.
Nem támogatták a kisállat börze ideje alatti forgalmi rend kialakítására mobil közlekedési táblák vásárlását.
Elnapolták a döntést a Monor-Ház Kft. garázssor kialakítás iránti kérelmét addig, míg nem derül ki pontosan, hogy kik szeretnének garázst építtetni a megjelölt területen.

Összeállította: Nagy Lajosné
Címkék: önkormányzat

« vissza

Hozzászólások (0 db)

Új hozzászólás
Új hozzászólás írásához kérjük lépjen be, vagy regisztráljon!


Jelszóemlékeztető
Regisztráció