A takarékpénztár akár száz évre is adott kölcsönt

2009. február 15.

Monoron1854-ben, Molnár Pál lelkész vezetésével megalakult az első társaskör „olvasó kör” címmel.  


Nincs új a nap alatt
– egy korabeli bírálat


helyi sajtóban bírálatok is megjelentek az egykori takarékpénztárról - mintha csak napjainkban írták volna a mai bankrendszerről. 1905-ben például egy újságíró szóvá teszi, hogy 33 év óta egy fityinget sem írtak le a kétes követelésekről, viszont ebben az évben, igaz először, 884 koronát. Hová lettek korábban az ilyen tételek? Behajtották vajon a sokesztendős tartozásokat, vagy újra beállították ezeket a rendes váltóforgalomba? Így érdeklődött a cikkíró a közvélemény felelősségével.

E gazdaságilag nehéz időszakban azt is megírják a helyi újságban, hogy „a pénzintézet nem csinál új kölcsönt az elszegényedő parasztbirtokossal, mert egyetlen egy sincs a jelentkezők közül, aki arra alkalmas volna. Akik pedig – mind-mind – obligóban vannak ott, azok a kamatokat nem képesek fizetni, nemhogy törlesztenének. Tízezer forint értékű ingatlanukra felszedegetnek 4–5 ezer forintot, amit aztán a silány földjövedelmükből fizetni nem tudnak, aminek következményeként a pénzintézet a fele értékéért licitáltat.”

 
A luteránus emberek – kezdetben tizennyolcan – közös felolvasásokat tartottak. Idők múltán szaporodott az egyleti tagok száma a vidék földbirtokos uraival. A programokon részt vettek például Teleki Sándor gróf, Szapári István gróf, Nyáry Pál alispán, Patay György és Ferenc, a Máriássy, Tahy, Szücs, Szilassy családok tagjai meg a vidék minden papja, többek között Török Pál református püspök.

Teleki Sándor gróf nagybirtokos, honvédezredes, író, Petőfi barátja a monori olvasókör tagjainak elit gréniumával – Fáy András jó példáját követve – kezdeményezte és létrehozta a Monorkerületi Takarékpénztárt, amely 1872. június első napjaiban kezdte meg működését. Első igazgatósági elnökeként három évig vezette a pénzintézetet. Utóda Gera József lett. 1900-ig tizenöt községi takarékpénztár született Magyarországon.

A monori hitelintézet 1902-ben ünnepelte harmincéves fennállását. A nagy esemény méltóságát emelve egy jótékony alapítványt hoztak létre. Ötezer koronát helyeztek letétbe, amelynek négyszázalékos kamata kétszáz korona volt. Ennek két egyenlő részét – száz-száz koronát – az igazgatóság két monori, felsőbb iskolát hallgató, szorgalmas, jótanuló és erkölcsileg kifogástalan ifjúnak ítélte oda. Az ösztöndíj alapítványt „gróf Teleki Sándorné alapítványa” címen kezelték.

1902 októberében, Gera József igazgató elnök lemondása után választották a takarékpénztár igazgatójává Fromm Antalt, „a Teleki méltóságos család negyven esztendős szolgálatú hűséges bizalmasát”. Az újságíró levett kalappal üdvözölte Fromm Antalt, mint a vidék legtiszteletre méltóbb, puritán jellemű alakját. Ugyanis megjelentek a Monorkerületi Lapok című újságban olyan felhangok, melyek a nyugalomba vonult elnököt elmarasztalták. Így például nem évi 1200 forint nyugdíjat kért, ami a nyugdíjtörvény plafonját jelentette, hanem 1500 forintot; vejével és egy részvényessel megvettek egy több száz holdnyi birtokot Vasadon, a takarékpénztár által a váltójukra adott pénzen; a földet parcellánként eladták a legnagyobbrészt vagyontalan és teljesen szegény embereknek – az elképzelhető legmagasabb árakon; a volt elnökigazgató esetenként a kölcsönkeresőknek csak az általuk szolgáltatott ajándékok után utalványozott kisebb-nagyobb összegeket.

1912-ben decemberében a takarékpénztár már váltókölcsön adását szorgalmazza házra, földre – előnyös kamatláb mellett. Hosszú lejáratú kölcsönök folyósítását ígéri a földre, ötven-száz éves időtartamra négy és fél százalékos alapkamat mellett. (Nem gondolhattak az elkövetkező két világháborúra!) Még azt is megígéri, hogy a drágább kamatú kölcsönnel terhelt házak, földek adósságait előnyösen rendezi – takarékbetéteket elfogad, házhelyeket elad. Ezek után természetes volt, hogy 1913-ban a községi képviselő-testületbe virilis alapon – vagyis a legtöbb helyi adót befizetők jogán – első helyen a takarékpénztár elnökigazgatóját, dr. Kégli Jánost választották be.
 

DR. D.« vissza

Hozzászólások (0 db)

Új hozzászólás
Új hozzászólás írásához kérjük lépjen be, vagy regisztráljon!


Jelszóemlékeztető
Regisztráció