Adós, fizess!

De előbb célszerű…

2010. november 22.
Lakásvásárlási hirdetésemről a hirdetési újság számlát küldött, amit megkaptam, és ezen fel volt tüntetve a fizetési határidő. Azonban anyagi gondjaim miatt a hirdetés díját nem utaltam el határidőre, ezért telefonon egy hónapos haladékot kértem, amit meg is kaptam. Feledékenységből továbbra sem fizettem. Az első fizetési felszólítást félév múlva kaptam az újságot képviselő ügyvédi irodától, amelyben már kamatokat és ügyvédi megbízási díjat is követeltek. Ezt kifogásoltam. A kamatokat és megbízási díjat nem tartom jogosnak, de az esedékes tartozást rendezni fogom. Ezt a válaszomat faxon küldtem el nekik, amire több hónapig nem érkezett válasz, majd kb. két hete fizetési meghagyást nyújtottak be ellenem. Az újabb telefonhívásomra közölték, hogy levelemre nem kötelesek válaszolni, miért nem fizettem időben?! Kérdésem: mi történik akkor, ha a fizetési meghagyást ellentmondással megtámadom?

Sajnos „nem válaszolás” esetén sem tekinthető az ön faxon elküldött véleménye elfogadottnak. Tekintettel arra, hogy ön megkapta a számlát, amelyen szerepelt a fizetési határidő, akkor az a határidő utolsó napján esedékessé vált. Az, hogy a fizetési felszólításuk mikor érkezett, nem mentesíti Önt a tartozás és a kamatok, ill. más költségek megfizetése alól, ugyanis az esedékessé vált pénzkövetelés meg nem fizetése esetén törvényi késedelmi kamat jár. Sikerrel nem hivatkozhat arra, hogy nem válaszoltak a kamatokat kifogásoló levelére, mert az törvény szerint jár, és nem kell megvárni semmiféle fizetési felszólítást a fizetési kötelezettség teljesítéséhez. A fizetési meghagyásnak sem feltétele a fizetési felszólítás, ha volt számla egyértelműen megjelölt fizetési határidővel. Egyből kaphatott volna fizetési meghagyást is. Véleményem szerint nem tudja sikerrel ellentmondásban megtámadni a fizetési meghagyást. Az esetleges pert megelőzendően, legjobb lenne, ha önként megfizetné a követelt összeget, mert az – elmondása alapján – minden szempontból jogos követelés.
 Hasonló problémája van egy másik olvasónak is: „A lakásvásárlásomhoz hitelt nyújtó bank több esetben küldött számomra fizetési felszólítást, mert néhányszor késve fizettem meg az egyébként teljesen jogos követelésüket. Én nem vitattam és sohasem tagadtam a tartozást, és a késedelmeket egytől egyig elismerem. Ennek okaira most nem térnék ki, ez az én hibám. A késedelmi kamatot (ami szintén teljesen jogos) is elismertem. Legutóbb azonban már olyan fizetési felszólítást küldtek, hogy annak költségeit is rám akarják terhelni, amit azonban már túlzásnak tartok.”
 A leírtak okán a „tényleges behajtás” előtt szólni kell a fizetési felszólítások jelentőségéről is. Bizonyos esetekben a követelés jogosultjának az adós irányába ezt kötelessége megtenni, mert  jogszabály írja elő a fizetési felszólítás megküldését. Ilyen például a munkáltatónak egyes követelése, mert a Munkatörvénykönyve 162. § (1)  a rendelkezése szerint: „A munkabér jogalap nélküli kifizetése esetén, ezt a munkavállalótól hatvan napon belül, írásbeli felszólítással lehet visszakövetelni.”
 Mint az előzőekben láttuk, nem kötelező mindig, viszont nagyon sok esetben igen hasznos és az igényérvényesítést jelentős mértékben elősegíti, ha a hitelező él a fizetési felszólítás lehetőségével.  A nem fizető üzleti partnerek folyamatos számontartása, és időről időre írásbeli felszólítás kiküldése a tartozás és kamatainak rendezése érdekében a hitelezőnek alapvetően jól fel fogott érdeke. Ugyanis ha az adós biztonságban érzi magát, akkor gyakran nem is igyekszik a tartozását rendezni, azt folyamatosan hátrébb sorolja, esetleg el is felejt fizetni. Ez természetesen vonatkozik a magánszemélyek közötti pénzkölcsönökre is! 
 A követelésünk akár el is évülhet, ami azt jelenti, hogy bíróság előtt a tartozás követelése már nem érvényesíthető. Ez a veszély a felszólítással elhárul, sőt a felszólítás az elévülést megszakítja, így az igényérvényesítési idő – általában öt év – újrakezdődik. A követelés elévülésének megszakításához elegendő, ha a felszólítás olyan adatokat tartalmaz, amelyek alapján az adós (a kötelezett) a vele szemben támasztott követelést azonosítani tudja. Ezen kívül a követelés bírósági úton való érvényesítése, továbbá megegyezéssel való módosítása – ideértve az egyezséget is –, végül a tartozásnak a kötelezett részéről való elismerése is megszakítja az elévülést. A be nem hajtott (ill. meg sem kísérelt) követelés azt is eredményezi, hogy könyvelésünkből nem tudjuk kivezetni a lezáratlan tételt, ami a cég eredményére jelentős negatív hatással járhat.
 Sokszor felmerül kérdésként, hogy a hitelező (a jogosult) a nem fizető adós irányába mikor, hány alkalommal és milyen módon lépjen fel. Általános, hogy a csupán feledékenységből vagy figyelmetlenségből nem fizetők egy-két telefonhívás után kifizetik a tartozásukat, vagy esetleg a cég írásbeli felszólítására fizetnek. Előfordul, hogy ezekre sincs reakció. Ilyenkor érdemes ügyvédhez (jogi képviselőhöz) fordulni, mert az ő által küldött fizetési felszólítás hatására nagymértékben megnő a fizetések száma. A felszólítást mindig bizonyítható módon (postai tértivevénnyel vagy átvételi elismervénnyel) kell megtenni. A felszólításnak feltétlenül tartalmaznia kell, hogy az abban közölt adatok alapján a kötelezett meg tudja állapítani, hogy milyen jogviszonyból, illetve tényállásból származó, milyen követelésről van szó. Ezért célszerű, ha a felszólítás tartalmazza az adós és a hitelező nevét, címét, a követelés, ill. járulékai (tőkekövetelés és kamatok,) és a hitelező egyéb költségei összegét, mértékét és esedékességét, illetve a tartozás jogcímét. Az igényérvényesítés konkrét módjaival a következő számunkban foglalkozunk.

Dr. Kéri András ügyvéd
(Kéri Ügyvédi Iroda, Monor, 06-30/931-6242)
Címkék: Dr. Kéri András ügyvéd fizetési határidő fizetési felszólítás

« vissza

Hozzászólások (1 db)

Új hozzászólás
Új hozzászólás írásához kérjük lépjen be, vagy regisztráljon!


Jelszóemlékeztető
Regisztráció
SiMonics Ildikó - 2012.12.29 15:18
Tisztelt Ügyvéd Úr! Közös költség befizetési gondjaim voltak,pár hónappal el voltam maradva, felszólítást nem kaptam egyszer sem, csak egy hivatalos levelet,amiben ügyvédi -közjegyzői díj megfizetése mellett kérték az elmaradt közös költséget. Közös képviselőt ekkor telefonon hívtam, amikoris fellengzősen beszélt, hogy én szórakozok vele, hogy nem fizetek és már őt nem érdekli, nem küld felszólítást,ezzel nem foglalkozik.Mikor lehiggadt, akkor azt ígérte, hogy ha befizetem,akkor eltekintenek az ügyvédi-közjegyzői díjtól.\r\nBefizettem. Ennek ellenére jött a következő levél,amiben mégis kérik a fent említett díjakat.Írtam a lakásszövetkezet címére(hivatalos bélyegzőn szereplő címre 2x,ajánlottan,de visszajött,hogy ne létezik a cím.Felhívtam a képviselőt,hogy hova címezhetek, megadta a címet,elküldtem a levelem,amiben írtam,hogy nem fogadom el az ügyvédi és egyéb díjat,mivel előtte egyszer sem szólított fel. Továbbá sérelmeztem a viselkedését,mivel a szomszédos lépcsőházban rólunk pletykáltak, hogy nem fizetünk közös költséget, ami nem így van,mert a késedelmes fizetés és a nem fizetés nem ugyanaz.Férjem munkahelyén a kollegái is ezzel fogadták, hogy \"hallom nem fizettek\". Valamint szóvá tettem,hogy a cím nem valós,ahova eddig leveleztem.\r\nEzek után ismét ügvédi levél érkezett, amiben megmagyarázza az Ügyvéd Úr, hogy megbízója nem pletykál, csak a gyűléseken a beszámolási jogával él, hogy ez hogyan terjedt el pletykává, arról már nem tehet.\r\nA címzést postázási gondnak nevezte, a képviselő címét említette még,hogy oda is lehet postázni.\r\nAz ügyvédi-közjegyzői díjat pedig jogosnak nevezi,mivel jogszerűen járt el. Képviselőt tisztára mosta azzal,hogy postaládánkba több ízben dobott be felszólítást, amit igaz nem tud bizonyítani,de így van, és persze nem hangzott el ilyen,hogy elengedik a díjakat. tehát én mindenben hazudtam, a képviselő pedig mindenben csak igazat mond, ez a lényeg.\r\n2 pici,bölcsis és ovis gyermekem van, többnyire idősek laknak a lépcsőházban is, mindenki öszesúg a hátunk mögött és mutogatnak,férjemmel mindketten egészségügyben dolgozunk,fontos munkakörben, aláássák a becsületünket,úgy érezzük. Kis időre anyagi nehézségein adódtak, ami odáig fajult,hogy rólunk pletykálnak, lenéznek és közben ügyvéddel okítanak ki, a képviselő arra nem vette a fáradtságot,hogy saját magát védje, inkább rohant a lakásszövetkezet ügyvédjéhez. Nagyon kíváncsi lennék,hogy mi a vélemény, egy kicsit sincs-e igazam.Véleményem szerint felszólításnak kellett volna megelőznie, amit tértivevényesen kellett volna feladni, de félek ,hogy mivel hivatalosan nem fellebeztünk a meghagyás ellen, már ez mindegy. Várom válaszát,köszönettel:Simonics Ildikó
Válaszolok erre »