Az ingyenes oktatás ma már a múlté

Rászorultság esetén az iskolakezdéssel és az étkeztetéssel kapcsolatos kiadások is csökkenthetők

2008. szeptember 15.
A szeptember, s vele az iskolakezdés nemcsak egy új időszak kezdetét jelenti, hanem a családi költségvetésben vet fel jelentős kiadási problémát. A kiadások csökkentésére az igénybe vehető támogatásokat szedtük csokorba.
Drága mulatság. Különösen az első osztályokban kell sokat fizetni

Akár havi 50 ezer forint
is lehet a diákhitelA hallgatói hitel egyetemistáknak és főiskolásoknak alanyi jogon járó, változó kamatozású hitel. Az a nappali, esti, levelező tagozaton vagy távoktatásos képzésben, akár államilag finanszírozott, akár költségtérítéses formában tanuló jogosult a hitelre, aki felsőoktatási intézményben érvényes hallgatói, tanuló jogviszonnyal rendelkezik, és a hitel igénylésének időpontjában 40 évnél fiatalabb. Feltétel továbbá, hogy ne legyen másik érvényes hallgatói kölcsönszerződése a Diákhitel Központ Zrt.-vel, és a hallgatói vagy tanulói jogviszonya ne szüneteljen.
A diákhitel szabadon felhasználható, korlátozás nélkül bármire elkölthető. Felvételénél nincs hitelbírálat, nincs szükség jövedelemre, kezesre és egyéb fedezetre sem. Nem kaphat azonban hallgatói hitelt az, akinek korábban kötött kölcsönszerződése megszűnt, és hallgatói hitellel összefüggő tartozása van.
A diákhitelt tanulmányi félévenként legfeljebb 5 hónapra, összesen 10 félévre lehet felvenni. Ha a képzési idő meghaladja a 10 félévet, akkor a jogosultsági idő megegyezik azzal.
A 2008/2009. tanévtől a felvehető hallgatói hitel legnagyobb összege az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatóknak havi 40 ezer forint, a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatóknak havi 50 ezer forint. A hitelt a hitelfelvevő – választása szerint – havonta részletekben vagy tanulmányi félévenként egy összegben veheti fel. A hitelt felvenni szándékozó hallgató a hitel igényléséhez szükséges dokumentumok kitöltésével a tanulmányi félév során a tárgyév december 15-ig, illetőleg a tárgyév május 15-ig kezdeményezheti a hallgatói hitel felvételét. A kölcsönszerződés nyomtatványaihoz a Diákhitel Központ Rt. közleményében megjelölt helyeken lehet hozzájutni.
Az elbírálást követően a hitelfelvevő a hallgatói hitel felvételéről a Diákhitel Központ Rt.-vel határozatlan időre szóló kölcsönszerződésben állapodik meg.
Törleszteni a hallgatói jogviszony megszűnését követő 4. hónap első napjától, de legkésőbb a 40. életév betöltését követő negyedik hónap első napjától kell kezdeni. A hitelfelvevőnek a törlesztés megkezdésekor, valamint az azt követő év szintén első napján alkalmazandó minimálbér 6 százalékát kell fizetnie havonta. A harmadik évtől ugyanúgy hat százalékot kell törleszteni, de már az éves jövedelem után.
Minden hitelfelvevőnek lehetősége van azonban arra is, hogy az általánosan előírt törlesztési kötelezettségen felül bármikor, az általa meghatározott összegben törlesszen közvetlenül a Diákhitel Központ Rt. által vezetett számlára.
A határozatlan idejű kölcsönszerződést a hitelfelvevő 15 napos felmondási idővel felmondhatja. A felmondási idő elteltével azonban a tartozás egy összegben esedékessé válik.szociális rászorultságtól függően lehet igénybe venni az ingyenes tankönyvellátást, az iskolakezdési, valamint az egyéb támogatásokat.

Ingyenes tankönyvellátás
Ingyenes tankönyvellátásban részesül a nappali iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló, aki tartósan beteg, aki testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, aki pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott. Szintén ingyenesen kaphat tankönyvet, aki három- vagy többgyermekes családban él, aki nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, illetve az, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. A kérelmeket a szülőknek már ez év elején be kellett nyújtaniuk az iskolákhoz. A költségvetés a tanulók tankönyvellátáshoz általános támogatásként évente ezer forint hozzájárulást biztosít fejenként. Ugyanez az ingyenes tankönyvellátásra jogosultaknál évente 10 ezer forint.

Gyermekétkeztetés
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődések, óvodások, valamint az 1-5. osztályos diákok részesülnek ingyenes étkeztetésben. További 50 százalékos mértékű kedvezményes étkezésre jogosultak: a 6-13. évfolyamon tanuló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő diákok, valamint azok a bölcsődés, óvodás és iskolás gyermekek is, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak, de tartósan betegek, fogyatékosok, illetve három vagy több gyermeket nevelő családban élnek.
Az idei költségvetés a kedvezményes étkezésre gyermekenként évente 55 ezer forintot biztosít. Emellett, rászorultsági alapon további kedvezmény is adható, amit az adott település jegyzője állapít meg.

Iskolakezdési támogatás
Egyre több munkáltató él a különböző adó- és járulékmentes támogatások lehetőségével. Ezek egyike az iskolakezdési támogatás.
A támogatást a családi pótlékra jogosult szülő és/vagy a vele közös háztartásban élő házastársa kaphat a munkáltatótól, illetve a bér kifizetőjétől július 1. és október 31. között.
A támogatás egyszeri juttatás, ami legfeljebb 20 700 forint lehet. Mivel ez a támogatás mindkét szülőnek adható, ezért az értéke gyermekenként elérheti 41 400 forintot is. Sajnos, mint idén kiderült az iskolák a tankönyvásárlásnál nem fogadják el az utalványokat.
Egyéb pénzbeli támogatások

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők júliusban és novemberben is 5500 forint pénzbeli támogatást kapnak. Hasonlóan a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyámok is kétszer 8000 forinthoz jutnak. A kedvezményre való jogosultságot az adott települési önkormányzat jegyzője állapítja meg.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
A gyermekvédelmi törvényben szabályozott pénzbeli támogatás a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is, amely évente mintegy 300 ezer gyermeket érint. Ebből természetbeni ellátásban részesül mintegy 100 ezer fő, ahol a természetbeni ellátást elsősorban tankönyv, tanszer, beiskolázási támogatás formájában kapják meg.

Támogatás a felsőoktatásban
A felsőoktatásban tanulók szociális vagy teljesítmény alapon kaphatnak támogatást. Szociális alapon kaphatják a tanulmányok kezdő szakaszában az első félévben kifizetett (iskolakezdő) alaptámogatást, a szociálisan rászoruló hallgatók részére fizetett rendszeres szociális ösztöndíjat, valamint az egyszeri – szociális problémák (haláleset gyermekszülés stb.) esetében segítő – rendkívüli szociális támogatást. A szociális támogatást pályázati úton lehet elnyerni, melyet a felsőoktatási intézmények bonyolítanak le.
A hallgatók a második félévtől tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek, melynek minimális mértéke a hallgatói normatíva 5 százaléka, 5950 forint. A különösen kiemelkedő teljesítményű hallgató pályázat útján köztársasági ösztöndíjban is részesülhet.

 


Újdonság az óvodáztatási támogatásJövő év január elsejétől óvodáztatási támogatás jár a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek után.
A támogatást a január elseje után beiratkozó gyermekek családja kapja, első alkalommal 20 ezer forintot, utána félévente 10-10 ezer forintot. Az önkormányzat dönthet arról, hogy a 20 ezer forintot természetben, vagy pénzben fizeti ki, de a 10 ezer forint támogatást félévente pénzbeli juttatásként kell biztosítani.
A támogatás igénybevételéhez az eltartó szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy iskolai végzettsége nem magasabb nyolc osztálynál. A támogatás feltétele az is, hogy a gyermeket négyéves kora előtt be kell íratni az óvodába, hogy minél előbb elkezdődhessen a felzárkóztatásuk.Címkék: oktatás

« vissza

Hozzászólások (0 db)

Új hozzászólás
Új hozzászólás írásához kérjük lépjen be, vagy regisztráljon!


Jelszóemlékeztető
Regisztráció