„Itt van az ősz...”

Egy csöppnyi irodalom mindenkinek

2008. október 15.
A Régió 4 településeinek lakói s a kedves olvasók velem együtt idézhetik Petőfi Sándor ismerős sorait. Kedvenc évszaka iránti hűségéről és csodálatáról számtalan versében olvashatunk.A 21. század elején, ebben az elgépiesedett, rohanó világban jut-e időnk az őszülő természetben gyönyörködni? Jusson, mert érdemes! S ha nem találjuk a megfelelő kifejezéseket ámulatunkra, forduljunk bizalommal a verseskötetekhez! Én gyakran teszem ezt.
    Most is; s egyúttal egy kis nyelvi-irodalmi kirándulásra hívom olvasóinkat az ősz kapcsán. Maga a szó, ősz, finnugor eredetű. Kettős szófajúsága is igen régi. Főnévként (megnevező szóként) évszakot jelent, mely csillagászatilag szeptember 23-tól december 21-ig tart az északi féltekén. Egy másik jelentése: erre az évszakra jellemző hűvös, esős idő, időjárás. Ám jelenti az ősz haj fehérségét is; őszbe hajló.
    Hogy is írja Arany János a Toldi estéjében? „Őszbe csavarodott a természet feje.” Nem véletlen a költői kép, hiszen maga a cím is jelképes: Toldi Miklós öregkorára összpontosítja figyelmünket. És az sem véletlen, hogy az epika és a líra klasszikusa Őszikéknek nevezi utolsó éveiben – a Gyulai Páltól kapott kapcsos könyvbe – írt költeményeit, balladáit. Milyen találó metafora! Őszikék, azaz késő ősszel is nyíló színes virágok. Talán a ma közkedvelt őszirózsa megfelelői.
    Hadd folytassam az irodalmi példákat! Petőfi ugyanezt az állapotot – 24 évesen – így önti csodálatosan lüktető verssorba: „De íme sötét hajam őszbe vegyűl már…” Másutt valóban az életnek vagy valaki életének az őszét, tehát az öregedés időszakát jelenti. Milyen szép a tisztes ősz jelzős szószerkezet és az aggastyán szinonima (rokon értelmű kifejezés) – emberre vonatkoztatva! S vajon mit takar az őszapó összetett főnevünk? Mesékben, valamint Fekete István csodálatos elbeszéléseiben, nagy kezdőbetűvel az évszak megszemélyesítője. Ám ha a természettudomány iránt is érdeklődünk, akkor a cinegefaj egy példánya jelenik meg előttünk fehér fejével, nagyon hosszú farkával.
    Az ősz mint melléknév tulajdonképpen színárnyalat: eredeti színét vesztett, fehér vagy szürkés haj, szőrzet; ilyen hajú (=ősz) fej, ember. Megint Aranyt idézem A walesi bárdok c. balladából. „Ajtó megől fehér galamb, ősz bárd emelkedik.” A nagyon szemléletes metafora (összevont hasonlat) egyetlen szóval: galambősz.
    Vörösmarty Mihály szerint „A föld megőszült, … bánatában ősz lett és öreg”. Hányan lettek idő előtt tisztes őszek pl. egy tragikus családi esemény miatt! Radnóti Miklós a fasizmus áldozataként írja: „Nyugtalan őszül, emelkedik, I süllyed a lombon a rozsda.” Az elmúlás legmegrendítőbb jelképévé Ady Endre emelte ezt az évszakot, nagy kezdőbetűvel. „Párisba tegnap beszökött az Ősz.” Nem megérkezett vagy beköszöntött! Beszökött! Lopva, nesztelen suhant. Valamit a Szajna partján ballagó költő fülébe súgott, aztán sietve, kacagva tovább szaladt. Mi is tudjuk, hogy az „Ősz nap-órája” már a telet ütötte a nagybeteg Ady számára.
    Az impresszionista Tóth Árpádot egész másként érinti meg ez az érzés. Őszi szántás című költeményében írja: „Selyembevont bokákkal borzong már a merengés, I S fájó cimpákkal szívja az elmúlás szagát.” Akkor is hű maradt önmagához, amikor Paul Verlaine Őszi chansonját (sanzon) művészi tökéllyel fordította magyarra. „Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, I S ont monoton bút konokon és fájón.”
    Ha szakítunk időt Petőfivel együtt kiülni a dombtetőre, „S hallgatni a fák lehulló I Levelének lágy neszét”, s érezni talpunk alatt a „sárgapiros” levelek alkotta lombszőnyeg hűs puhaságát, akkor jusson eszünkbe Somlyó György költőnk igazsága! Számára ugyanis az ősz az életet is jelenti. Így vall erről Szeptember c. versében: „S kopogtatás nélkül benyit I az ősz, adója legjobb jónak; I az érett magzatot hozó I anya: a kilencedik hónap.”  Talán nem bánja a kedves olvasó, hogy ezt októberben idézem.
Pecznyik Ibolya, Kazinczy-díjas magyartanár
Címkék: nyelvelde

« vissza

Kapcsolódó cikkek:

Legolvasottabb cikkeink:

Hozzászólások (0 db)

Új hozzászólás
Új hozzászólás írásához kérjük lépjen be, vagy regisztráljon!


Jelszóemlékeztető
Regisztráció