Régi szerelmek a szomszédból

2014. május 5.
Nemigen jut eszébe ma már senkinek, aki a pilisi evangélikus templom előtt elsétál, hogy az itteni gyülekezet lelkésze, Sárkány Sámuel – aki annakidején Petőfi Sándor osztálytársa és jó barátja volt az aszódi iskolában – eskette össze a költő édesöccsét, Istvánt és a dánosi földbirtokos lányát, Antóniát. 

Öt esztendeig vártak egymásra a szerelmesek – akik közt tizenhét év korkülönbség volt – mire összeházasodhattak. A frigy mégis csak nyolc hétig tartott, s az utókor úgy emlékezik Petőfi Istvánnéra, mint aki „egy lefojtott élettel, önként vállalt mártíriummal kapcsolódott a legnagyobb magyar költő családjához”. De hogyan is történt mindez?
„Hát hogysmint vagytok otthon, Pistikám?/ Gondoltok-e ugy néha, néha rám?” – kérdi 1844-ben írott, István öcsémhez című versében Petőfi Sándor, mert Pistika akkoriban még a szülőkkel élt, később azonban már ő is ritkán élvezhette a családi kört. Az 1825. augusztus 18-án született István hatéves korától lovagolt, később is jó hírű lovas maradt, szépen énekelt, s a költészettel is megpróbálkozott: az Életképekben meg is jelent egy verse. A dicsőséget és a hírt azonban bátyjának tartogatta a sors. István a szabadságharc kitörésekor önkéntesnek állt, a világosi fegyverletétel után Tirolba, a császári seregbe vitték, majd Theresienstadtban és Prágában raboskodott.
Hazatérte után, a megmaradt baráti kapcsolatok révén a dúsgazdag dánosi földbirtokos családhoz, Gaylhofferékhez került házitanítónak.
A kisebbik Gaylhoffer lány, Antónia 15 éves volt akkor, a tanító úr nála tizenhét évvel idősebb. Antónia családjának Dánoson kettő, Alsó- és Felsőnyáregyházán egy-egy kastélya volt, Petőfi Istvánnak nem volt semmije. Egymás iránti, egyre nyilvánvalóbb vonzalmukat a család nem nézte tétlenül, Petőfi Istvánnak távoznia kellett.
Elszegődött a Békés megyei Csákóra, gazdatisztnek.
A kapcsolat azonban – immár távkapcsolatként – megmaradt, s Antóniának sikerült még édesapja halála előtt elnyernie annak beleegyezését a házasságba. A lány húszéves volt, amikor Sárkány Sámuel pilisi lelkész előtt kimondta a holtodiglan-holtomiglant szerelmének, akire öt évig hűségesen várt. A boldogság azonban mindössze nyolc hétig tartott.
Akkor ugyanis kiderült, hogy csákópusztai magányában Petőfi István szoros kapcsolatba került a gazdasszonnyal, Schneider Erzsébettel. Aki, egyes visszaemlékezések szerint, nem bírta ki, hogy meg ne látogassa az ifjú párt. S noha bebocsáttatást nem nyert a kastélyba, megérkeztekor az ifjú férj viselkedéséből kiolvasható, iránta tanúsított bensőséges viszonyt csak egyféleképpen lehetett érteni.
Petőfiné Antóniát semmilyen magyarázkodás nem érdekelte, férjével való kapcsolatának azonnal véget vetett.
Petőfi Istvánné Gaylhoffer Antónia
István visszaköltözött a csákói birtokra, onnan írta leveleit a feleségének, aki viszont Abonyban vett magának kúriát, ahol egyedül élt, s a levelekre soha nem válaszolt.
Csak 1880-ban látta viszont a férjét annak halottas ágyán, aki végrendeletében őrá hagyta négyszáz holdas dévaványai birtokát A visszaemlékezések szerint mereven tartotta magát, mozdulatlanul állt, nem sírt. Mert nem felejtett.
Koblencz Zsuzsa

Címkék: szerelem szomszéd szerelmek a szomszédból Petőfi

« vissza

Hozzászólások (0 db)

Új hozzászólás
Új hozzászólás írásához kérjük lépjen be, vagy regisztráljon!


Jelszóemlékeztető
Regisztráció