Szeretettel végzem a rám háruló feladatokat

2013. január 17.
Kissné Szabó Katalin 6 éve vezeti Üllőt, 2010-ben másodízben választotta polgármesterré a település lakossága. 

– A munkaköre nem teszi lehetővé, hogy gyakorta menjen szabadságra. Sikerült kipihennie magát az ünnepek alatt?
– Az év mindannyiunk számára fárasztó volt. A tankerület kialakítása, az államigazgatási feladatok átszervezése sok feladattal járt, akárcsak az ünnepek előtti rendezvények lebonyolítása. Bár az utóbbi gondolom, sokaknak okozott örömöt. Az ünnepeket családi körben töltöttem, a szentestét megelőzően már a háziasszony szerepében. Összegyűlt a család, eljöttek az unokák, akik mindig energiával töltenek fel. Sokat játszunk, kártyázunk, zenét hallgatunk, együtt énekeljük a karácsonyi énekeket. Mivel nagy a család, még 28-án is együtt voltunk, és a szilvesztert is a gyerekek körében töltöttem. Nagyon örülök, hogy sokat olvashattam. Úgy érzem mostanra sikerült kipihenni az elmúlt időszak fáradalmait.

– Feltételezem, hogy kellett a feltöltődés, hiszen idén is bőségesen lesz a városban tennivaló. Mit várhat Üllő 2013-tól?
– Egyelőre még sok a bizonytalanság a változások miatt. Ez nem üllői sajátosság, így van az egész országban. A költségvetésünk jelentősen megcsappan az állami elvonásoknak köszönhetően. Az idei év egyik nagy feladata a városközpont átadása lesz. A beruházáson dolgozó csapatnak köszönhetően jól halad az építkezés, az égiektől fog függni, hogy az átadás időben, a feltételeknek megfelelően történhet-e majd meg?! 
Idén indul a település ivóvízminőség-javító programja, amire a meghirdetett pályázatnak köszönhetően már 2012-ben 35 millió forintot nyertünk az előkészületi munkákra. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy sikerrel vegyük a pályázatot, hiszen ez az egész város érdeke. Több helyről is jelezték, hogy probléma van az ivóvíz minőségével, de hála istennek attól még messze vagyunk, hogy rossz minőségű, ihatatlan víz folyjon a csapokból. A pályázat második fordulója 2013 nyarán zárul, reméljük sikeres lesz, és ezek után indíthatjuk az ivóvízminőség-javító egység megépítését. Körülbelül 350-400 millió forintos fejlesztésről beszélünk, aminek köszönhetően kiváló minőségű ivóvíz jut el a háztartásokba, amikor megnyitják a csapokat. 
Az év másik jelentős fejlesztése a kisgyermekes családoknak kedvez. A mai gazdasági helyzetben sajnos nagyon kevés anyuka engedheti meg magának, hogy gyermekét óvodás koráig otthon, maga nevelje. Az anyagiak miatt a többségnek égetően fontos, hogy minél hamarabb visszatérjen az állásába. Ezért Üllőnek szüksége van egy jól felszerelt, a kor elvárásainak megfelelő bölcsődére, amely elegendő férőhellyel rendelkezik, hogy fogadhassa a gyermekeket. Természetesen ezt így elmondani nagyon egyszerű, a megvalósítás azonban igen nehéz és főként költséges feladat. Mivel saját forrásaink végesek, ezért 2012-ben egy bölcsődebővítésre kiírt pályázaton indultunk, amit később várakozó pályára állítottak. Ez a városra nézve nem is volt akkora baj, mert a testület eldöntötte, hogy a városközpont befejezéséig nem kíván újabb beruházást indítani. Tavaly év végén azonban megszületett a döntés, január elején pedig értesítettek, hogy Üllő nyertes elbírálásban részesült. A bölcsőde fenntartása arányaiban az összes intézmény közül az egyik legköltségesebb feladat. Egy óvodás gyermek ellátása körülbelül 350 ezer forintba kerül egy évben, egy bölcsődés gyermek ezzel szemben körülbelül 600 ezer forintjába kerül a városnak. Napjainkban ekkora összeget előteremteni nem kis feladat. A bölcsődére 128 millió forintot nyertünk, amit 20 millió forint önerővel kell kiegészítenünk. A fejlesztés után, pedig nem csak a gyermekek elhelyezését tudjuk biztosítani, hanem új munkahelyeket is teremtünk. Az új munkaerő bérével is számolni kell, ezért azon is el kell gondolkodnunk, hogy a környező települések nyomdokaiba lépve mi is a családok jövedelmétől tesszük függővé a bölcsődei ellátást. A következő ülésen a képviselőkre nehéz feladat hárul ismét, hiszen mérlegelni kell a kialakult helyzetet és meg kell hoznunk a közös döntésünket, mely reméljük pozitív lesz.
Jó hír, hogy legutóbb egy önerőpályázatunk nyertes elbírálásának is örülhettünk, amelyen 38 millió forintot nyertünk. Ezzel az összeggel a városközpont kialakításához szükséges önerőt szeretnénk csökkenteni.
Összefoglalva, nagyon megfontolt gazdálkodásra van szükség továbbra is, hiszen a város költségvetése ismét jelentősen csökken. A személyi jövedelemadó 100 százaléka, a gépjárműadó 60 százaléka, összesen körülbelül 200 millió forint, ami idén már nem a városi kasszába folyik be. Örülhetünk, ha a legszükségesebb fejlesztéseket meg tudjuk valósítani. Egyéb beruházásokra legfeljebb pályázati pénzekből lesz lehetőségünk. 
– Nehéz év vár ránk 2013-ban, de legalább a politikai csatározások nem rontják tovább a helyzetet. Könnyebb együtt dolgozni a képviselőkkel, mint az előző ciklusban, vagy a háttérben most is kemény viták előznek meg egy-egy döntést?
– Azt gondolom, hogy a testületen belüli nézeteltérések egy teljesen természetes folyamat részei. Példaként a családon belül zajló vitákat említeném. Minden háztartásban előfordulnak nézeteltérések, súrlódások, aki azt mondja, hogy minden szép és jó, az nem mond igazat. De ahogyan a családon belüli vitáknál, úgy itt is a végeredmény számít. Az a legfontosabb, hogy előremozdítsák a szóban forgó ügyeket. Azt gondolom, hogy a lakosság jó döntést hozott 2010-ben, amikor elsősorban szakmai alapon választott képviselőket. Az üléseken, vagy az előkészítő munka során kikényszerített viták mind jobbító szándékúak, a végső célunk megegyezik. Azok a komoly beruházások, amelyek az elmúlt két évben történtek, vagy eztán következnek, csak az összefogás erejével valósulhatnak meg. Mindig kérem a képviselőket, hogy ne járjanak külön utakon, inkább gondolkodjunk együtt. A jövőben úgy is egyre kevesebb egyéni fejlesztési ötlet valósulhat meg, hiszen azok elbírálása a megyei vezetés fe­ladata lesz. Az egyéni akciók lehetősége tehát szűkül, vagy teljesen megszűnik. 

– Ezek szerint fejlesztések terén gúzsba köti a képviselőket a megye?   
– Némileg meg lesz kötve a kezünk, mert a megye mondja meg, hogy mit és hogyan lehet majd megvalósítani. Ezért mi inkább a dolgok elébe megyünk, már egyeztettünk szakemberekkel, hogy a későbbiekben ne érjen meglepetés, és nehogy kimaradjunk 2014 és 2020 között azokból a fejlesztésekből, amelyek Üllő szempontjából meghatározóak lennének. A környező települések vezetőivel is elkezdtünk közösen gondolkodni a jövőről. Üllőnek szép sportcsarnoka van, Maglódon gyönyörű művelődési ház épült, Monoron pedig ott egy nagyszerű uszoda. Ezeket a lehetőségeket közösen kell kihasználnunk. Ahelyett, hogy minden település uszoda, vagy hatalmas sportcsarnok építésébe kezdene, melyeket később csak nehézségek árán tud fenntartani, inkább arra kell törekednünk, hogy a meglevő értékeket közösen használjuk ki. A sportcsarnokunk nagyon jó kihasználtsággal üzemel, mégis 30 millió forinttal kell kipótolnunk a működést. Magyarul a csarnok bevételei nem fedezik a felmerülő kiadásait. Ezért szerencsés, hogy a környező településekkel közösen, egy meghatározott koncepció mentén hajtsuk végre a jövőbeni fejlesztéseinket. 

– Városfejlesztés, oktatás, egészségügy, szociális ellátás, rendvédelem, sport, nagyjából ezek azok a területek, amelyek ellátásáért a képviselő-testület felel. Az eddig elmondottakon kívül várható valamelyik területen nagyobb fejlesztés 2014-ig?
– Az egészségügy terén komoly elképzeléseink vannak. A város lakossága folyamatosan növekszik, ezért szükség van az 5. háziorvosi praxisra. Olykor az is előfordul, hogy egy délelőtt 50 beteg várakozik a rendelőben ugyanarra az orvosra. A városközpont átadása után a rendelő emelete is felszabadul, ezért a következő nagyobb fejlesztést az egészségházon szeretnénk végrehajtani, de ezt csak pályázat útján tudjuk megoldani. Az épületen komoly átalakításokra van szükség, még liftet is kell építeni, hogy mindenki számára megközelíthe­tőek legyenek az emeleten kialakított helyiségek. Az orvosi ügyelettel is foglalkoznunk kell, új és igen kemény elvárásoknak kell megfelelni ahhoz, hogy az ügyelet továbbra is működtethető legyen.  Erről nem szeretnénk lemondani, a lakosság biztonságérzetét is erősíti az orvosi ügyelet. A másik egészségügyhöz kap­csolódó kérdés, hogy Üllő a továbbiakban a vecsési, vagy a monori rendelőhöz tartozik-e majd? Jelen pillanatban sajnos mindkettőhöz, vannak ugyanis olyan szakfeladatok, amelyeket hivatalosan még Monoron, és vannak olyanok, amelyeket már Vecsésen vehetünk igénybe. Ez nem szerencsés állapot, ezért mindent megteszünk, hogy rendezzük a helyzetet. 
A közbiztonságra és rendvédelemre, ahogyan az előző években, úgy idén is nagy hangsúlyt fektetünk. Polgárőreink egyre többen vannak és a rendőrséggel együttműködve mindent megtesznek a lakosság és a közterületek biztonságáért. Sajnos az utóbbi időben az állomáson gépkocsifeltörés és több kerékpárlopás is történt. A rendvédelmi bizottság segítségével kiépítettünk egy plusz kamerarendszert, amely ugyan javított a problémán, de teljesen nem oldotta meg. A sok munka és anyagi ráfordítás ellenére nem dőlhetünk hátra, ezért szeretnénk még több figyelmet fordítani a közbiztonságra. A várható fejlesztések szempontjából is fontos megemlíteni, hogy Üllő adósságállományából is átvállal az állam legalább 40 százalékot, és bár nem adósodott el a város, mégis a döntésnek köszönhetően nagyobb lesz a mozgásterünk, több forrásunk marad a fejlesztésekre. 

– Az elhangzottak alapján sűrű és mozgalmas évnek ígérkezik 2013. A következő karácsony pedig, amikor újra feltöltődhet energiával, egy év múlva lesz. A családja nem félti önt, hogy az egészsége rovására megy a munkája? 
– Eseményekben dús év előtt állunk ebben biztos vagyok, de mindig az adott helyzetből kell kihoznunk a legjobbat. Szerencsés vagyok, amiért pozitívan állok a dolgokhoz, még sok cél lebeg a szemem előtt, amit remélhetőleg meg is tudunk valósítani. A családom tudta, a vállalásom olykor gondokkal, problémákkal jár majd, ezt meg is beszéltük a választások előtt. Csak köszönni tudom a sok áldozatot, türelmet és segítséget, amit kapok tőlük. Nagy elszántság van bennem továbbra is a település szebbé tétele érdekében, de erre rengeteg időt és energiát kell áldoznom. Szerencsére év közben is jut némi idő a feltöltődésre, szeretek kerékpározni, teniszezni, szeretem a természetet, és mindig feltöltődöm, amikor az unokáimmal együtt tölthetem a szabadidőmet. Ennek és a Jóisten segítségének köszönhetően 2013-ban is kitartással és szeretettel végzem a rám háruló feladatokat. 

Varga Norbert
Címkék: polgármester

« vissza

Hozzászólások (0 db)

Új hozzászólás
Új hozzászólás írásához kérjük lépjen be, vagy regisztráljon!


Jelszóemlékeztető
Regisztráció