Települési adatok tejüveg mögött

Az önkormányzatok gazdálkodása sok esetben csak homályosan átlátható

2011. március 18.

Idézet a kormányprogramból: „Ahhoz, hogy Magyarországon rend legyen, szigorú, következetes törvényekre van szükség. A beteg állam legfőbb tünete a gyenge, következmények nélküli törvény.”


Nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani, tartja a közkeletű mondás. A térségi önkormányzatok egy része mégsem ad a látszatra, hiszen nem fordítanak kellő figyelmet arra, hogy szerződéseiket nyilvánosságra hozzák. Pedig erre nem csupán azért volna szükség, hogy ne lehessen őket korrupcióval gyanúsítani, hanem az úgynevezett üvegzseb törvény is kötelezi erre őket. Sok esetben szintén homályos az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő cégeknek előírt közérdekű közzététel, már csak azért is, mert az önkormányzatok honlapjai arról is ritkán tájékoztatják az olvasót, hogy mely cégekben van többségi befolyásuk. Így aztán egy tájékozatlan érdeklődő csak közvetve juthat erről ismeretekhez, s ha meg is tudja, hogy az adott településen milyen önkormányzati cégek működnek, azokról rendszerint semmilyen további információt nem talál a világhálón. Végignéztük hát a térség 23 települését, hogy megtudjuk, mennyire látunk át az „üvegzsebeiken”.

Titokzatos kistelepülések

Az üvegzseb törvény előírja, hogy a támogatások esetében a kedvezményezett nevét, a támogatás célját, összegét, illetve a megvalósítás helyét, valamint nettó ötmillió forintot meghaladó értékű szerződések esetében a szerződő felek nevét, a szerződés értékét, időtartamát és tárgyát az aláírást követő hatvan napon belül közzé kell tenni. Bár a törvény lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat mindezt a hivatalos lapjában tegye meg, ezzel terjedelmi okokból általában nem élnek, kutakodásunk során nem is találtunk rá példát. Ennek ellenére a honlapokon sem dúskálhattunk az adatokban. Főképp a kisebb települések titokzatosak támogatásaikkal és szerződéseikkel kapcsolatban, a községek közül csupán Kókán és Gombán találkoztunk olyan jelekkel, hogy igyekeznek megfelelni a törvényben meghatározott kötelezettségüknek.
Az önkormányzati honlapokon történő tájékozódás egyáltalán nem könnyű, mivel nincs előírás arra, hogy hol keressük az üvegzseb törvényben meghatározott adatokat. Általában a „polgármesteri hivatal” vagy a „közérdekű adatok” menüpont alatt lelhetünk rájuk, ritkábban, mint például Gyömrőn, vagy Pilisen megkönnyítik a keresést egy „üvegzseb”-nek elnevezett menüponttal.
Még azokon a településeken is kideríthetetlen, hogy minden egyes szerződés szerepel-e az összesítésként közreadott listákban, ahol nyilvánosságra hozzák őket. Nyilván ezt csak az orvosolhatná, ha valamelyik felügyeleti szerv szankcionálná az esetleges hiányokat, addig pedig csak abban bízhatunk, hogy az esetlegesen „kényes” szerződések is szerepelnek bennük.


* A Régió újság megítélése szerint törekszik-e a település arra, hogy a törvényekben meghatározott módon átláthatóvá tegye működését (a törvényeknek maradéktalanul megfelelő települést nem találtunk a térségben).

Állandó figyelmet igényel

A település honlapján közzétett adatokból jelenleg Pilis látszik a legátláthatóbb településnek. A nyitó oldalon egyből találkozunk az „üvegzseb” menüponttal, utána pedig nem csupán a szerződések és támogatások összesítő listáját, hanem azok tartalmát is böngészhetjük.
– Fontosnak tartjuk, hogy az itt élők lássák, mennyiben szolgálja az érdekeiket egy-egy szerződés – fogalmazott Szabó Márton polgármester. – Bár most többnyire naprakésznek mondhatók a honlapon lévő adatok, mi is tapasztaljuk, hogy nehéz megfelelni a törvényi előírásoknak, hiszen állandóan figyelni kell a szerződéseket, támogatásokat és az azokban bekövetkezett változásokat. Ezért megértem azokat a kisebb településeket is, amelyeknek esetleg nem jut idejük arra, hogy a törvényben előírt hatvan napos határidőt betartva minden kötelező adatot megjelenítsenek honlapjukon.
Pilishez hasonlóan Albert­irsán is letölthetők a város által kötött szerződések, ugyanakkor nagyban rontja a szolgáltatás minőségét, hogy a településsel kapcsolatos valamennyi dokumentum egyetlen, igen terjedelmes oldalról érhető el.

Minden második cég közöl adatokat

Nem sokkal jobb a helyzet az önkormányzat többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek esetében. Ezeket ugyan szintén közzé kellene tenni az önkormányzatok honlapján, mégis alig akad példa rá. Látszólag jó példával jár elől Üllő, ahol már közvetlenül a nyitólapról elérhető a település egyetlen olyan cége, amelyben többségi befolyással rendelkezik, a hivatkozott dokumentum pedig mindent előírásszerűen tartalmaz. Nem esik viszont szó a város résztulajdonában álló Gyáviv Kft.-ről, pedig a törvény erre is kötelezné az önkormányzatot. A közműszolgáltatók egyébként, mint például a Vecsésen, Üllőn, Péteriben, Maglódon és Gyálon víz- és csatornaszolgáltatást végző Gyáviv Kft., vagy a Monoron és a környező településeken hasonló feladatot ellátó, szintén önkormányzati tulajdonú Kövál Zrt. nem rejti véka alá a kötelezően közzé teendő adatokat. A honlapokról megismerhetők a vezető beosztású alkalmazottaknak és a felügyelő bizottság tagjainak a fizetése és prémiuma, továbbá a jogviszony megszüntetése esetén fizetett pénzbeli juttatás is.
A kisebb önkormányzati cégek sok esetben nem is rendelkeznek saját honlappal, de ez nem mentesíti őket adataik nyilvánosságra hozatalától, hiszen erre a település honlapján is lehetőségük nyílna.
– Folyamatban van saját honlapunk kialakítása, valószínűleg két hónapon belül elkészül, utána pedig mindenki hozzáférhet a nyilvános adatokhoz – mondta Rajki László, a Monor Városfejlesztő Kft. ügyvezetője, mikor a település honlapján kerestünk a vállalkozásról információkat. A tavaly októberben, a város által beadott uniós pályázat menedzselésére létrehozott cég talán még jogosan hivatkozhat hiányosságaira, a hasonló feladatra egy évvel korábban létrejött Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft. már kevésbé állíthatja, hogy kevés idő állt rendelkezésére, amikor a honlapján nem teszi közzé tisztviselőinek javadalmazását.
Szintén hiába kerestük a Gyömrő város tulajdonában lévő cégek adatait a világhálón, amely különösen érdekes volt annak tükrében, hogy a település az utóbbi időben a térségbeli települések élére állt az információtechnológiai fejlesztésekben.
– Tudunk a hiányosságunkról, de már nem kell sokat várni arra, hogy nyilvánosságra kerüljenek az adatok – mondta Hauser Antal a város kommunikációs referense. – Március végére elkészül a város új honlapja, amelynek kialakításakor már maradéktalanul figyelembe vettük a törvényi előírásokat, így az önkormányzati tulajdonban álló cégek adatait is elérhetővé tesszük új honlapunkon.
Papp János
Címkék: önkormányzatok üvegzseb

« vissza

Hozzászólások (0 db)

Új hozzászólás
Új hozzászólás írásához kérjük lépjen be, vagy regisztráljon!


Jelszóemlékeztető
Regisztráció