Visszavehető

Az ajándékozásról

2010. július 12.
Négy évvel ezelőtt a férjem unokahúgának ajándékoztuk a tulajdonunkban lévő családi házat, mivel nincs gyermekünk, és én 78, a férjem már 84 éves. Azt reméltük, hogy valaki majd gondoskodni fog rólunk. Az unokahúgunk a mi házunkkal szemben lakik a szüleivel. Egy évig rendszeresen átjárt hozzánk, de a sógorom még a mai napig is műveli a kertünket. Az utóbbi időben a férjem már sokat betegeskedik és többször is el kellett vinni orvoshoz Monorra és Pestre is. Mostanában azonban már sem a sógorom, sem az unokahúgunk nem akar minket segíteni. Már én is nehezen mozdulok, a férjem pedig szinte mozgásképtelen. Most már inkább a férjem másik testvérének az unokájával szeretnénk tartási szerződést kötni, mert ő biztosan támogatni fog bennünket. Visszakérhetjük az ajándékba adott házunkat?

Igen. Amennyiben az unokahúguk nem hajlandó az ajándékozási szerződés felbontására, akkor önök jó eséllyel peres úton visszakövetelhetik az ingatlant, és tartási szerződést tudnak kötni a másik testvér unokájával.
Ez a megkeresés is bizonyítja, sok idős ember abban bízva, hogy valamelyik hozzátartozója segíteni, támogatni fogja akkor, amikor rászorul, neki ajándékozza a tulajdonát. Sokszor azonban az idős emberek csalatkoznak az elvárásaikban. Azt gondolom, hogy szerencsésebb már rögtön tartási szerződést kötni ilyen esetben is, és a jelen esetben is kedvező lehet a folytatás az idős embereknek, de gyorsan lépni kell. A tanulság, hogy alaposan meg kell fontolni az ajándékozást. Lássuk ezért az ajándékozás fontosabb szabályait.
Az ajándékozással az ajándékozó általában arra vállal kötelezettséget, hogy egy meghatározott dolgot (ingatlan, ingóság: készpénz, takarékbetétkönyv, bútor, háztartási cikk, művészeti alkotás stb.) mindenféle ellenszolgáltatás nélkül a megajándékozott birtokába és tulajdonába adja.
Tehát az ajándékozással egy szerződés jön létre az ajándékot adó(k) és azt elfogadó személy(ek) között. A szerződés lényege az, hogy az ajándékozó fél ingyenesen, minden ellenszolgáltatás nélkül ad a másik félnek. Az ajándékozás egy szerződésfajta, tehát mindkét fél egybehangzó nyilatkozatára szükség van a létrejöttéhez, a szerződésből ki kell tűnnie az ajándékozó ajándékozási szándékának és a megajándékozott elfogadási szándékának is.
Kizárólag a törvényben meghatározott ok lehet az ajándék visszakövetelésre. A még meglevő (szokásos mértékű) ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti, ha:
– Arra létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti.
– A megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el. (A viszony megromlása, vagy a tiszteletlenség önmagában nem minősül súlyos jogsértésnek.) A súlyosság megállapításakor az ajándékozó magatartását is figyelembe kell venni. Súlyos jogsértés lehet a bűncselekmény, mint például rágalmazás, testi sértés stb., vagy valamilyen jogi kötelezettség nem teljesítése, mint például a tartás elmulasztása. A sérelem megbocsátása esetén az ajándékozó visszakövetelési joga megszűnik.
– A megajándékozott nem teljesítette az ajándékozónak azt a hozzá fűzött reményét, amelyre figyelemmel az ajándékot kapta, és e nélkül nem ajándékozott volna. Ilyen például, ha a szülők a házasságkötésre tekintettel ajándékoznak, azonban az esküvő mégis elmarad.
Ingatlan ajándékozásá­nak érvényességéhez a szerződés írásba foglalása minden esetben szükséges. Ez történhet ügyvédi ellenjegyzéssel vagy közokiratba foglalással. Az ajándékozási szerződés ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyzői okiratba foglalása azzal az előnnyel jár, hogy az okirat elkészítése során az ügyvéd vagy a közjegyző az ügyfél szándékáról, nyilatkozattevő képességéről, továbbá személyének azonosságáról meggyőződik, valamint az aláírandó okiratot teljes terjedelmében ismerteti vele és az aláírásra is a jelenlétében kerül sor. Ily módon az ügyfél szellemi képességének hiányára, befolyásoltságá­ra, illetve arra, hogy az általa aláírt okirat tartalmát nem ismerte meg, nem lehet hivatkozni, továbbá a jognyilatkozatot tevő ügyfél személyazonosságának, illetve aláírásának valódisága sem vitatható.
A felsoroltakon kívül egyéb okokból is vissza lehet vonatni egy szabályos ajándékozási szerződést. Meg lehet támadni és érvényteleníteni is lehet például kárpótlási fedezetként vagy vagyonelkobzás címén. Ilyenkor újra az eredeti tulajdonos nevére kerül az ingatlan, mintha az ajándékozás meg sem történt volna. Akkor már a rendőrség hivatalosan lefoglalhatja az ingatlant és bűnügyi zár alá veheti. A bizonyítás természetesen a rendőrségre, ügyészségre vár, az érvénytelenítést pedig a polgári bíróság ítélheti meg.
Milyen feltételek mellett lehet visszakövetelni az ajándékot? Mit tehet az ajándékozó örököse? Ezekre a kérdésekre a következő számunkban keressük a választ.
Dr. Kéri András ügyvéd rovata
(Kéri Ügyvédi Iroda, Monor, 06-30/931-6242)
Címkék: Dr. Kéri András ügyvéd

« vissza

Kapcsolódó cikkek:

Legolvasottabb cikkeink:

Hozzászólások (1 db)

Új hozzászólás
Új hozzászólás írásához kérjük lépjen be, vagy regisztráljon!


Jelszóemlékeztető
Regisztráció
fehér viola - 2017.05.19 13:57